maandag, 31. juli 2006 - 20:55

Voetpaden rond Pagedalcentrum afgesloten

Stadskanaal

Rondom het terrein van het Pagecentrum in Stadskanaal zijn door de Stichting Pagedal Conferentiecentrum hekken geplaatst, die daarmee een aantal paden afsluiten. Aanleiding zijn een reeks inbraken en vernielingen die onlangs op en rond het terrein plaatsvonden.

De veiligheid en openbare orde zijn daardoor ernstig in het gedrang gekomen, waardoor de eigenaar bovengenoemde maatregelen heeft genomen. De afsluiting heeft wel tot gevolg, dat bezoekers op een aantal plekken geen gebruik meer kunnen maken van de doorgaande route op het terrein.

Gelet op zijn verantwoordelijkheid als portefeuillehouder voor veiligheid en openbare orde, heeft de burgemeester begrip voor de genomen maatregelen. Op deze manier hoopt men nieuwe inbraken en vernielingen te voorkomen en het veiligheidsgevoel te herstellen.

Rondom het terrein zal de Stichting Pagedal binnenkort alternatieve routes en/of paden aanleggen.
Provincie:
Tag(s):