zaterdag, 7. oktober 2006 - 21:29

Vogels tellen tijdens WorldBirdWatch in het Bargerveen

Weiteveen

In Nederland hebben zaterdag zo'n 100 vogelwerkgroepen op meer dan 120 verschillende plaatsen deelgenomen aan de WorldBirdWatch.Tijdens dit unieke evenement worden er op één en het zelfde moment wereldwijd vogels geteld. Deze internationale vogeltelling is een initiatief van de Birdlife International die ieder jaar tijdens de vogeltrek een EuroBirdwatch dan wel een WorldBirdwatch organiseert.

Op plaatsen waar vogels werden verwacht, maar ook speciaal daar waar de vogeltrek zich jaarlijks manifesteert waren de vogelaars zaterdag gewapend met verrekijkers en telescopen aanwezig om de vogels te tellen. Vanaf de telposten werden dan ook zoveel mogelijk vogels tijdens hun trek vanuit het verre noorden naar het zuiden geteld.

De IVN - vogelwerkgroep Emmen deed dit jaar ook mee aan de WorldBirdwatch. Vanaf de "Telpost Bargerveen" werd de vogeltrek in Zuid - Oost Drenthe, door vrijwilligers en belangstellenden in kaart gebracht. De vogelaars telden dit jaar in het Bargerveen 33 verschillende soorten vogels dit waren ondermeer; 45 Aalschovers, 74 Canadese Ganzen, 1 Barmsijs, 1 Putter en 2488 Vinken. In totaal werden er vandaag op de telpost in het Hoogveenreservaat Bargerveen 3846 vogels geteld.

Landelijk zijn er ruim 300.000 vogels geteld en zijn er 193 verschillende vogelsoorten waargenomen.
Provincie:
Tag(s):