dinsdag, 8. augustus 2006 - 8:06

Volop vacatures bij Politie Flevoland

Regionaal

Na een lange vacaturestop, is de Politie Flevoland nu weer volop aan het werven voor agenten. Er is inmiddels veel ruimte en behoefte aan ervaren agenten en ook worden er weer agenten voor de politieopleiding aangenomen. Politie Flevoland heeft door de vacaturestop van de afgelopen jaren te maken gehad met een lage instroom van ervaren politiemedewerkers, zij gingen naar andere korpsen.

Volgens Wim Kleinhuis, waarnemend korpschef van de Politie Flevoland, gaat het de goede kant op met de werving. Vooral ervaren politiemedewerkers zijn welkom, maar ook is er nog plaats om nieuwe politiemensen in opleiding te nemen. Kleinhuis: “We zien dat agenten die in Flevoland wonen maar bij een ander korps werkten, nu ook weer in Flevoland aan het werk kunnen. Daarnaast maakt het afwisselende werk het aantrekkelijk voor medewerkers. Enerzijds heb je te maken met grootstedelijk politiewerk en anderzijds met kleine gemeenten.�

Politie Flevoland heeft voor haar werving een instroommodel ontwikkeld tot 2010. Hierbij is rekening gehouden met voldoende opleidingsplaatsen. “Zowel regionaal als landelijk zijn we bezig met wervingscampagnes voor de politie�, aldus Kleinhuis. “In Flevoland werken we veel samen met scholen in de regio, zoals het ROC. We houden regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en roepen mensen op om te solliciteren.� Kleinhuis heeft het volste vertrouwen in de wervingscampagnes. “Met deze werving zorgen we ervoor dat we ons korps op sterkte houden.�

In het afgelopen jaar zijn er in Flevoland 20 ervaren politiemedewerkers aangenomen en 82 nieuwe medewerkers zijn nog in opleiding bij de politieacademie.

Geïnteresseerden in een baan bij de Politie Flevoland kunnen zich bij de afdeling Werving melden (via het telefoonnummer 0900-8844). Of informatie verkrijgen op www.politie.nl/flevoland en klik op "werken bij"
Provincie:
Tag(s):