vrijdag, 2. juni 2006 - 11:27

Voor de laatste keer te snel varen

Earnewâld

Op maandag 5 juni organiseert de politie Fryslân een voorlichtings- en controleactie ten behoeve van de inwoners en toeristen in Earnewald onder de kreet: “Voor de laatste keer te snel varen !!!!!!�.

Samen met verschillende partners wordt voorlichting gegeven wat wel en niet kan en mag op het water. ’s Middags tussen 13.30 uur en 16.00 uur is men van harte welkom in Earnewâld op de buitenplaats van camping It Wijd. Bezoekers krijgen voorlichting over de regels en wettelijke voorschriften van het sportvissen, de wettelijke eisen waaraan de uitrusting van een gemotoriseerde boot moet voldoen, de eisen waaraan de bestuurder moet voldoen, de wettelijke regels en verplichtingen op het water, enzovoorts. Daarnaast kunnen bezoekers hun boot vrijblijvend op snelheid laten controleren.
Provincie:
Tag(s):