woensdag, 11. oktober 2006 - 15:49

Voorgestelde inburgeringswet werkt averecht

Rotterdam

Het voorstel voor de Wet inburgering, dat binnenkort in de Eerste Kamer wordt behandeld, zal in de praktijk de integratie van nieuwkomers eerder belemmeren dan bevorderen. Het voorstel is, ondanks door de Raad van State afgedwongen aanpassingen, nog altijd in strijd met Europese rechtsregels. De uitvoering ervan heeft schadelijke neveneffecten en vergt een enorme bureaucratie.

Dit schrijven achttien hoogleraren, verbonden aan acht verschillende Nederlandse universiteiten en allen werkzaam op het gebied van migratie en integratie, in een open brief aan de Eerste Kamer. De hoogleraren stellen een simpeler en effectiever alternatief voor: uitbreiding van de werking van de huidige Wet inburgering nieuwkomers, zodat ook vreemdelingen die hier al langer wonen onder de inburgeringsplicht kunnen vallen.
Provincie:
Tag(s):