donderdag, 26. januari 2006 - 0:45

Voorlichting voor aandelenlease-gedupeerden

Middelburg

Volgens recente schattingen zijn meer dan 600.000
Nederlandse gezinnen het slachtoffer geworden van de aandelen-lease-affaire. Banken zoals Dexia, Aegon en Fortis beloofden gouden bergen, maar vertelden niet dat mensen hun inleg volledig konden verliezen en ook nog eens met een hoge schuld konden blijven zitten.

De schade loopt vaak in de duizenden of tienduizenden euro's en soms zelfs in de honderdduizenden euro's. Veel gezinnen zijn door deze affaire in ernstige financiële problemen geraakt. Buiten dat heeft de affaire tot veel persoonlijke ellende geleid, zoals echtscheiding en psychische problemen.

Voor Dexia-gedupeerden wordt een oplossing geboden in de vorm van de zogenaamde Duisenberg-regeling. Deze regeling is echter zeer omstreden. Door sommige deskundigen wordt gezegd dat de regeling gunstig is, anderen adviseren om de regeling te weigeren en te gaan procederen. De gang naar de rechter levert volgens hen veel meer geld op.

Voor veel mensen is de aandelenlease-problematiek een ingewikkelde materie, daarom wordt op 8 februari a.s. een gratis voorlichtingsavond gehouden in het Hotel Arneville te Middelburg. Op deze avond worden door advocaten en andere deskundigen de voor- en nadelen van de Duisenberg-regeling uitgelegd. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook voor gedupeerden van andere banken is deze bijeenkomst interessant.

De avond wordt georganiseerd door de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL), in samenwerking met Leaseproces en advocatenkantoor Van der Woude De Graaf uit Amsterdam. PAL organiseert deze bijeenkomsten door het hele land. Bij verschillende avonden zijn ex-voetballer Johnny Rep en Mr. Marijn de Koning (oud kamerlid voor D’66 en voormalig verslaggever bij het NOS journaal) aanwezig.

De voorlichtingsavond begint om 19.30 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis.

Voor meer informatie kijk op www.platformaandelenlease.nl en www.leaseproces.nl
Provincie:
Tag(s):