woensdag, 20. september 2006 - 12:20

Voorlichtingsbijeenkomst Epilepsie en geheugen

Deventer

Op woensdag 4 oktober is er een thema-avond “Epilepsie en geheugen“. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het Deventer Ziekenhuis, Fesevurstraat 7 en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. De zaal is open om 19.30 en de toegang is gratis.

Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie. Veel van deze mensen hebben problemen met het geheugen. Inzicht in de geheugenproblematiek bij mensen met epilepsie kan voor de betrokkenen en voor de naaste omgeving helderheid verschaffen.

Op de voorlichtingsbijeenkomst van het Deventer Ziekenhuis en de Epilepsie Vereniging Nederland gaat neuroloog H.J.M.M. Lohmann in op ’wat is epilepsie en medicijngebruik’. Daarna zal mevrouw M. Folkers, neuropsycholoog Epilepsie kliniek Heemstaete te Zwolle, ingaan op de relatie tussen epilepsie en geheugenproblemen. Maar ook wat is de invloed van epilepsie en het medicijngebruik op het leer- en denkvermogen en in hoeverre kunnen andere factoren, zoals stress en leeftijd een rol spelen.

De avond is bedoeld voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie en vrienden, maar ook voor artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, begeleiders en andere belangstellenden.

In verband met de ruimte kunt u zich tot uiterlijk 2 oktober aanmelden bij het secretariaat van de EVN op telefoonnummer 0318-42 03 51 of via e-mail: b.lentink@hetnet.nl.
Provincie:
Tag(s):