woensdag, 16. augustus 2006 - 15:49

Voorlopige versie onderzoeksvragen trapongeval

Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht hebben een voorlopige versie vastgesteld van de onderzoeksvragen voor het onafhankelijk onderzoek naar het ongeval met de kadetrap aan de Stadhuisbrug. Het is de bedoeling dat het college de onderzoeksvragen dinsdag 22 augustus definitief vaststelt. De te benoemen onderzoekscommissie kan de onderzoeksvragen op eigen gezag aanvullen. De rapportage moet uiterlijk eind oktober klaar zijn.

Het college besloot vorige week om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de gang van zaken voor, tijdens en na het ongeval. De gemeenteraad heeft daar met instemming kennis van genomen. De door het college voorgestelde vragen gaan over de vergunningverlening, toezicht bij het evenement, het eigendom en onderhoud van de trap, en de organisatie na het ongeval.

De gemeenteraad heeft tot aanstaande maandag de gelegenheid om op de onderzoeksvragen te reageren en ze waar nodig aan te vullen. Het onderzoek wordt zo spoedig mogelijk gestart.

Uiterlijk op 31 oktober zal de onderzoekscommissie haar bevindingen rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders.

Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk. Vandaag heeft ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid laten weten een eigen onderzoek in te stellen.
Provincie:
Tag(s):