woensdag, 27. december 2006 - 21:26

Voormalige brandweerkazerne Koekange verkocht

Koekange

De voormalige brandweerkazerne in Koekange is door de gemeente De Wolden verkocht. Het college heeft besloten om de koop te gunnen aan de heren Kwant en Pouwels die ruim 220.000 euro op tafel leggen voor het pand. De gemeente kreeg in totaal een zevental biedingen met bijbehorende plannen binnen.

De kopers hebben een plan ingediend tot verbouw van de kazerne tot twee bedrijfswoningen, dit in combinatie met de bouw van een bedrijfsruimte op het achterliggende gedeelte van het terrein ten dienste van hun klussenbedrijf (timmer- en installatiebedrijf). Dit plan past uitstekend binnen de vooraf aangegeven stedenbouwkundige kaders.

Doordat het gebouw zoveel mogelijk in de oude staat wordt teruggebracht, gaat hiermee tevens een wens in vervulling van zowel de Belangenvereniging Koekange als de Historische Vereniging de Wijk - Koekange.
Provincie:
Tag(s):