maandag, 2. oktober 2006 - 19:30

Vooronderzoek spreekkoren FC Utrecht-Ajax

Zeist

De aanklager betaald voetbal stelt een vooronderzoek in naar aanleiding van de spreekkoren en wanordelijkheden bij de wedstrijd FC Utrecht-Ajax afgelopen zondag. De KNVB heeft de rapportage van de waarnemer inmiddels ontvangen.

'Op basis van deze richtlijnen had de wedstrijd van zondagmiddag stilgelegd moeten worden', aldus een woordvoerder van de voetbalbond. 'Het is zeker niet zo dat het twee jaar geleden ingezette 'zero tolerance beleid' van tafel is. Wel zal er opnieuw indringend worden gekeken naar taken en verantwoordelijkheden tussen met name de lokale autoriteiten en de scheidsrechters. Naar onze mening ligt de focus nu teveel op de scheidsrechters in het betaalde voetbal, terwijl er juist sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid."

De KNVB kan inhoudelijk niet nader ingaan op datgene wat zich bij de wedstrijd FC Utrecht-Ajax heeft afgespeeld, omdat de zaak door de aanklager nader wordt onderzocht.

De KNVB heeft twee jaar geleden nieuwe richtlijnen opgesteld, waarbij de scheidsrechters in het betaalde voetbal de opdracht kregen om bij constatering van kwetsende en discriminerende spreekkoren het spel direct stil te leggen en het veld te verlaten. Afhankelijk van het lokale beleid kunnen clubs en lokale autoriteiten verdere maatregelen nemen.
Provincie:
Tag(s):