donderdag, 16. februari 2006 - 9:24

Voorronde Groot Nederlands Dictee in Sluis

In de Zeeuws-Vlaamse vestingstad Sluis, geboorteplaats van Johan Hendrik van Dale, vindt zaterdag 18 februari a.s. een voorronde plaats van het Groot Nederlands Dictee. Dit is de grootste spellingwedstrijd van de Nederlandse taal in de Benelux.

Op deze dag worden op ruim 60 plaatsen in de Benelux voorrondes gehouden met in totaal meer dan 10.000 deelnemers.

Amsterdam en Sluis zijn de enige locaties in Nederland. De voorronde in Sluis vindt plaats in de raadzaal van het Belfort. De nationale finale is op 11 maart a.s. in het Vlaams Parlement te Brussel.

In Sluis nemen 75 personen, waarvan 30 basisschoolleerlingen, deel aan de voorronde. De gemeente hecht veel waarde aan het betrekken van de jeugd bij culturele en educatieve activiteiten. Daarom is deze wedstrijd breed onder de aandacht van het basis- en middelbaar onderwijs gebracht, en gestimuleerd door het kosteloos laten deelnemen van leerlingen.

Het Groot Nederlands Dictee is een initiatief van het Davidsfonds en het Belgische weekblad Knack. Het Davidsfonds is één van de grootste culturele organisaties in België. Taal en lezen en specifiek het meer bekendheid geven aan de Nederlandse taal is één van de werkvelden. Het Groot Nederlands Dictee maakt daar onderdeel van uit. De belangstelling voor deze culturele activiteit neemt ieder jaar verder toe en ligt inmiddels boven de 10.000 deelnemers.

Tijdens de finale nemen uit iedere categorie de 30 beste deelnemers van de voorrondes het tegen elkaar op én tegen enkele bekende Vlamingen.
Provincie:
Tag(s):