donderdag, 27. april 2006 - 13:26

Voorstel blowverbod omgeving coffeeshops

Doetinchem

Burgemeester Dijkstra stelt de gemeenteraad voor in de algemene plaatselijke verordening een afzonderlijke bepaling op te nemen waardoor gebruik van softdrugs in de directe omgeving van coffeeshops verboden is. Amsterdam en andere gemeenten kennen inmiddels een dergelijk blowverbod.

Het doel van het blowverbod is om de overlast tegen te gaan die wordt veroorzaakt door personen die zich in de omgeving van een coffeeshop ophouden. Dit geeft veel onrust en een gevoel van onveiligheid in de woonomgeving, voornamelijk op het Schouwburgplein en in De Veentjes.

Om te kunnen optreden is een verbodsbepaling in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) nodig. Hiermee krijgt de burgemeester de bevoegdheid om wegen of weggedeelten aan te wijzen waar het gebruik of het openlijk in bezit hebben van softdrugs verboden is.

Dijkstra stelt de gemeenteraad voor in de Apv deze nieuwe verbodsbepaling op te nemen. Daarmee krijgt de burgemeester de bevoegdheid in overleg met politie en justitie de wegen en weggedeelten binnen een straal van 250 meter van een coffeeshop aan te wijzen. Na een jaar zal de burgemeester een evaluatie van deze aanwijzingsbevoegdheid aan de gemeenteraad aanbieden.

Naast deze aanpassing van de Apv heeft burgemeester Dijkstra vorige week ook de vorming van twee begeleidings-commissies voor de coffeeshops in de stad aangekondigd. De bedoeling van deze begeleidingscommissies is dat alle betrokkenen (eigenaren, omwonenden, politie en gemeente) met elkaar in gesprek gaan en eventuele problemen en overlast in een vroeg stadium oplossen.
Provincie:
Tag(s):