donderdag, 31. augustus 2006 - 22:31

Voorsterweg wordt Hasselterweg

Zwolle

De reconstructie van het kruispunt Voorsterweg/Klipperweg/Noodweg is inmiddels in volle gang. Vanaf maandag 4 september 2006 kan het verkeer van de nieuwe kruising gebruikmaken. Alleen de aansluiting van de Klipperweg op het kruispunt volgt later dit najaar. Met het openstellen van het kruispunt verandert een deel van de Voorsterweg in Hasselterweg.

De reconstructie van het kruispunt en daarmee ook de naamsverandering maken onderdeel uit van een groter project: de aanpassing van de hoofdinfrastructuur rondom Stadshagen en Westenholte. Nu het kruispunt nagenoeg klaar is, staat het volgende deelproject voor de deur: de aanleg van de Hasselterweg. Deze weg wordt aangelegd in het verlengde van het nieuwe kruispunt, dat enige meters richting de spoorlijn Zwolle/Kampen is opgeschoven. De Hasselterweg telt straks 2x2 rijstroken.
De Hasselterweg zal beginnen op de kruising Voorsterweg en loopt tot aan de gemeentegrens met Hasselt. Dat houdt in, dat de huidige Voorsterweg vanaf de Blaloweg voortaan 'Hasselterweg' gaat heten. Vanaf het kruispunt met de Klipperweg rijdt het verkeer in de toekomst over de nog aan te leggen Hasselterweg. Deze nieuwe weg loopt langs Westenholte. De Voorsterweg, vanaf het kruispunt met de Klipperweg, blijft gehandhaafd en zal ingericht worden als wijkontsluitingsweg voor Westenholte. De Hasselterweg komt parallel aan de Voorsterweg te liggen.

De Hasselterweg wordt in fasen aangelegd. De eerste fase betreft het wegdeel vanaf de kruising met Voorsterweg tot aan de ontsluiting van Stadshagen Noord. Naar verwachting starten de werkzaamheden dit najaar.

Wanneer de eerste fase van de nieuwe Hasselterweg klaar is, hoeft het verkeer uit Zwartewaterland en Stadshagen Noord niet langer gebruik te maken van de Noodweg. Het verkeer kruist dan, middels een viaduct, de spoorlijn Zwolle/Kampen en rijdt parallel aan de huidige Voorsterweg naar de gereconstrueerde kruising. Hier kan het verkeer rechtsaf de Klipperweg, een onderdeel toekomstige Westenholterallee, oprijden in de richting van Zwolle Centrum en de A28. Het verkeer kan daarmee beter doorstromen.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de hoofdinfrastructuur rondom Stadshagen en Westenholte is te vinden op de website van Zwolle-Stadshagen . Klik daarbij op wegtracé Westenholte, Stadshagen.
Provincie:
Tag(s):