maandag, 10. juli 2006 - 16:32

Voortbestaan dierenweide Pekela's onzeker

Nieuwe Pekela

Als het aan het College van B. en W. ligt zullen de dierenweides in zowel Oude- als Nieuwe Pekela per 1 januari 2007 gesloten worden. Dat is de strekking van het voorstel, waarover de gemeenteraad van Pekela zich in haar vergadering van 5 september a.s. zal moeten buigen.

Het College is van mening dat, gezien de grote investeringen, afgezet tegen het nut en noodzaak van het instandhouden van deze voorzieningen en gelet op de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd, sluiting de meest voor de handliggende oplossing is.

In Nieuwe Pekela is een bedrag van twintig duizend euro noodzakelijk ter verbetering van de huisvesting van de dieren en de omheining van het park. Bij voortzetting van de dierenweides zou, gelet op de noodzakelijk uit te voeren verbeteringen zoals een quarantaineverblijf voor zieke dieren, toilet- en wasgelegenheid beheerder en bezoekers en opslagplaats voor voer en medicijnen als ook te nemen maatregelen op het gebied van veiligheids- en arbovoorschriften, een investering van € 30.000,- vergen. Iets wat het Pekelder college niet ziet zitten. Ook het inhuren van externe arbeidskrachten is, gelet op de kosten, geen optie.
Provincie:
Tag(s):