woensdag, 1. november 2006 - 14:29

Vragen over hoog salaris NUON-topman Van Halderen

Het salaris van NUON-topman Van Halderen is hoog, maar marktconform. Daarbij blijven Gedeputeerde Staten (GS) naar aanleiding van Statenvragen van PvdA, Groen- Links en LPF.Met de vragen hebben de partijen opnieuw de beloning ter discussie gesteld van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het publiek-private energiebedrijf.

Na het verschijnen van het NUON-jaarverslag over 2004 met de bonussen voor de voorzitter van de Raad van Bestuur hebben PS eind maart 2005 een motie aangenomen waarin ze de hoogte van de bonus afkeuren. Ze vinden dat de salarissen op termijn in overeenstemming moeten worden gebracht met het (te ontwikkelen) kabinetsbeleid over inkomens in de publiek-private sector.

GS wordt in de motie opgedragen stelling te nemen tegen de bonussen op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering en te zorgen dat de bonussen worden gerelateerd aan de prestaties van het beleid.

GS vinden dat ze de motie uitvoeren. De topman heeft afgezien van zijn bonus in 2005 en het beloningsbeleid wordt binnen het bedrijf herijkt. GS hebben in april 2006 overlegd met de statencommis-sie over het nieuwe beloningsbeleid. Dat is gerelateerd aan andere, vergelijkbare overheidsbedrijven. Daaruit kwamen geen grote bezwaren naar voren. De variabele beloning (bonussen) zijn ook naar beneden bijgesteld.

De Statenfracties van GroenLinks en PvdA vinden nu dat de provincie de contractverlenging van Nuon-directeur Van Halderen moet aangrijpen om zijn salaris fors te verlagen; van 713.000,- naar 158.000,- euro (Bal-kenende-norm). Een gedeputeerde van GroenLinks van mede-aandeelhouder Noord-Holland heeft dat aangekaart.

Het Gelderse college wil daarin niet meegaan, omdat de statencommissie een half jaar geleden het college nog overwegend steunde in het aangescherpte beloningsbeleid.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NUON op 6 november worden de statuten van het bedrijf gewijzigd. De statuten worden in overeenstemming gebracht met de Code Tabaksblat.

De code bevat meer dan 100 regels over onder andere taak, werkwijze, hoogte en samenstelling van de beloning van bestuurders en commissaris-sen. De NUON handelde al volgens de code, maar nu wordt de code ook in de statuten opgenomen.
Provincie:
Tag(s):