dinsdag, 26. december 2006 - 20:38

Vreugdevuren zijn alleen op veilige plekken toegestaan

Emmen

Tijdens de komende jaarwisseling gelden er nieuwe regels voor vreugdevuren in de gemeente Emmen. De afgelopen jaren is gebleken, dat vooral de vuren op kruispunten problemen veroorzaken. Zo wordt de doorgang voor hulpverleners gehinderd, is er (milieu)overlast voor nabijgelegen woningen en wordt schade veroorzaakt. Om tot betere locaties voor de vuren te komen heeft de gemeente onder meer overleg gevoerd met de Erkende Overlegpartners. Op basis van de eerder gestelde uitgangspunten en deze gesprekken zijn er in Nieuw Dordrecht, Nieuw Weerdinge en Angelo nieuwe locaties aangewezen.

Uitgangspunt is dat vreugdevuren op de openbare weg, parken, plantsoenen en speelweiden niet zijn toegestaan. Het mag alleen op plekken die hiervoor zijn aangewezen. Zo’n locatie moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

• Er wordt gebruik gemaakt van eigen grond; • Er wordt
gebruik gemaakt van grond met toestemming van de eigenaar;
• Er wordt gebruik gemaakt van grond van de gemeente met
toestemming van de gemeente.

Er mag alleen milieuvriendelijk materiaal (bijvoorbeeld kerstbomen) gestookt worden. Overigens zal de gemeente geen heksenjacht op vreugdevuren openen, mits het veilig en verstandig gebeurt. In de toekomst wil de gemeente er wel steeds meer naar streven om hiervoor, net als bij de paasvuren. locaties voor aan te wijzen.

Op basis van de genoemde uitgangspunten en het gevoerde overleg heeft de burgemeester besloten de volgende plekken voor vreugdevuren aan te wijzen:

- terrein hoek Veldweg/Klazienaveensestraat in Nieuw Dordrecht; - terrein aan de Raiffeisenstraat in Nieuw Weerdinge; - terrein tussen de Fokkingeslag en Hoitingeslag in Angelslo.
Provincie:
Tag(s):