woensdag, 22. maart 2006 - 9:03

Vrij Nederland undercover op illegalenboot in Rotterdam

Rotterdam

Na de Schipholbrand beloofden de ministers Donner en Verdonk dat Nederland humaan met illegale vreemdelingen zou omgaan. Vrij Nederland-redacteur Robert van de Griend controleerde die belofte op de detentieboot in Rotterdam en zag het tegendeel van wat beide bewindslieden beweerden: vervuiling, verwaarlozing, incompetente bewaarders en incapabel management.

Van de Griend meldde zich begin dit jaar als werkzoekende bij het particuliere beveiligingsbedrijf Securicor, dat voor het ministerie van Justitie de detentieboot in Rotterdam bewaakt, waar 472 illegalen gehuisvest zijn. 'Alle bewakers hebben een relevante basisopleiding van een jaar' beloofde Securicor-directeur Hans Duijst direct na de Schipholbrand op vragen over de competentie van zijn bewakers. Van de Griend werd evenwel na een summiere basisopleiding van 7 dagen al geschikt gevonden voor een fulltime baan. In de weken die hij daarna op de boot werkte, bleek hem dat de bewakers volstrekt incapabel voor hun taak waren. Ze hadden ook geen idee hoe zij bij brand moesten optreden. Sinds de Schipholbrand heeft op de boot nog geen brandoefening plaats gevonden.
Maar erger is dat de omstandigheden waaronder de illegalen gehuisvest zijn abominabel zijn. Ze worden geacht maximaal drie maanden op de boot te leven, maar velen zaten er zes maanden tot een jaar. Ze zitten en zaten met zijn vieren en zessen opgehokt in een cel van 20m2. De spanning onderling was te snijden: vechtpartijen, verkrachtingen. De gevangenen mochten maar een uur per dag luchten, hadden slechts recht op een uur bezoek per week en geen educatie of arbeid.
Ze werden door de bewakers als beesten behandeld. Er waren bewakers die verklaarden gevangenen 'helemaal de tering te slaan'.
Provincie:
Tag(s):