zaterdag, 1. juli 2006 - 3:26

Vrije rechtsaffer bij N254 Goes

Goes

Gedeputeerde mr. drs. A.J.G. Poppelaars heeft donderdag een gesprek gehad met het bestuur van de Actiegroep Knip N254 Nu over de mogelijkheden het verkeer op de N254 te verminderen. Eind 2005 hebben drie Zeeuwse wegbeheerders, de provincie Zeeland, de gemeente Goes en Waterschap Zeeuwse Eilanden besloten een proef te doen met een vrije rechtsaffer op het kruispunt N254/N256 bij Goes.

Doel van de proef met de vrije rechtsaffer is het terugdringen van het aantal automobilisten dat gebruik maakt van de N254 in plaats van de veiligere route via de A58 en de A256. Door de vrije rechtsaffer is het aantal automobilisten dat dage-lijks moest wachten tot ze groen kregen van 40.000 naar 34.000 gedaald. De bereikbaarheid van Goes is daardoor beter..

Met de Actiegroep Knip N254 Nu is afgesproken in september verder te praten over de doelstelling het verkeer op de N254 te verminderen voor 2010 en aan te pakken in de jaren 2007, 2008 en 2009 en welke maatregelen daar per jaar bij horen. Ook is afgesproken te praten met de politie en de actiegroep over mogelijke alternatieve handhavingmogelijkheden, omdat de roodlichtcamera's bij de verkeerslichten nog op zich laten wachten.

Verder zal de provincie bekijken of de ANWB-bewegwijzering bij 's-Heer Arendskerke aangepast kan worden door naar Goes te verwijzen via de A58.

Ook zal de provincie zal bekijken of het aanbrengen van een dubbele asmarkering op de gehele N254 eerder kan worden uitgevoerd.

Tenslotte zal de provincie bekijken of het mogelijk is vrachtwagenchauffeurs richting Sloe en Zeeuws-Vlaanderen beter te informeren over de veiliger en vlottere route via de A58 en A256.
Provincie:
Tag(s):