woensdag, 7. juni 2006 - 11:54

VROM: “Provincie Utrecht voert taken redelijk goed uit�

Utrecht

De provincie Utrecht voert haar VROM-taken over het algemeen redelijk tot goed uit. Dit blijkt uit een onderzoek dat in het najaar 2005 is uitgevoerd door de VROM-inspectie. Verbeterpunten liggen onder andere op het gebied van de toepassing van de milieuregelgeving. De provincie Utrecht voert het merendeel van de taken adequaat uit. Op milieugebied excelleert de provincie Utrecht in de programmering van de uitvoering van het Milieubeleidsplan. Wat ruimtelijke ordening betreft, loopt de provincie voorop in het digitaliseren van bestemmingsplannen. Hierdoor kunnen gemeenten en inwoners op een eenvoudige manier de ruimtelijke plannen van de provincie op internet inzien en de informatie gebruiken.

De meeste aanbevelingen zijn gericht op de uitvoering van milieutaken, omdat daar ook het zwaartepunt van het onderzoek lag. De inspectie gaf onder andere aan dat de provincie gemeenten moet stimuleren om luchtkwaliteitplannen op te stellen. Dit doet zij inmiddels. Een ander verbeterpunt betreft de uitvoering van het gedoogbeleid. De provincie geeft volgens de VROM-inspectie te frequent gedoogbeschikkingen af, terwijl het toezicht en de handhaving van deze beschikkingen niet goed genoeg is. Het gaat met name om de afvalverwerking bij gemeentewerven.

De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de VROM-regelgeving op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en milieu. De VROM-inspectie treedt hierbij niet alleen op als handhaver van deze VROM-regels, maar bevordert ook de naleving door structurele problemen op te sporen en in overleg met provincies op te lossen. Ook kan de inspectie door deze onderzoeken provincies helpen het beleid op deze terreinen te verbeteren of aan te scherpen.
Provincie:
Tag(s):