zaterdag, 28. oktober 2006 - 10:28

VROM tevreden over toepassing Wet Ruimtelijke Ordening

Kampen

De VROM-inspectie heeft in Kampen onderzoek gedaan naar de toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De eindconclusie van de inspectie is positief.

Het motto van de Nota Ruimte luidt ‘decentraal wat kan en centraal wat moet’. Gemeenten hebben hierdoor meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is een instrument dat hieraan nader invulling geeft. Een adequate uitvoering van dit beleid is van groot maatschappelijk belang.

Dit wetsartikel biedt de mogelijkheid om projecten aan te wijzen waarvoor het gemeentebestuur zonder provinciale tussenkomst vrijstelling kan verlenen van het geldende bestemmingsplan.

De VROM-inspectie heeft bij de gemeente Kampen onderzoek gedaan naar de feitelijke uitvoering van dit beleid. Uit het onderzoek komt naar voren dat Kampen op een juiste manier het artikel toepast. De onderzochte vrijstellingen zijn op procedurele en inhoudelijke aspecten getoetst. In beide gevallen is het oordeel van de VROM-Inspectie dat de verleende vrijstellingen deels adequaat worden uitgevoerd. Dat betekent dat aan de meeste eisen van het adequate niveau wordt voldaan.
Provincie:
Tag(s):