dinsdag, 20. juni 2006 - 15:49

Vroukje Admiraalprijs voor eerste keer uitgereikt

Groningen

Bij de afsluiting van dit studiejaar reikt de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen voor de eerste keer een studentenprijs uit: de Vroukje Admiraalprijs. De Vroukje Admiraalprijs is een prijs voor een bijzonder werkstuk van een student van goede tot excellente kwaliteit, waaruit maatschappelijk engagement spreekt en waarmee het werkveld een innovatieve oplossing voor een complex verpleegkundig probleem wordt geboden. Alle studenten van de Academie voor Verpleegkunde kunnen meedingen naar deze prijs.

De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag ad € 250,-. Vroukje Admiraal reikt zelf de naar haar genoemde prijs uit tijdens de komende diplomauitreiking op donderdag 29 juni 2006.

Vroukje Admiraal is vanaf de beginfase bij de opleiding HBO Verpleegkunde in Groningen betrokken geweest. In 2004 is mevrouw Admiraal met pensioen gegaan. Zij heeft in alle mogelijke functies een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen op gebied van het verpleegkundig onderwijs.
Provincie:
Tag(s):