dinsdag, 26. september 2006 - 16:07

Vrouwelijke Korpschef voor Friesland

Hilversum

De korpschef van de politie Gooi en Vechtstreek, hoofdcommissaris mevrouw M.A.Berndsen-Jansen is met ingang van 1 november 2006 benoemd tot korpschef van politie Friesland.

Zij begon in mei 2002 in haar functie van korpschef van de politie Gooi en Vechtstreek. Daarvoor was zij van oktober 2000 tot en met april 2002 districtschef Hilversum en tevens plaatsvervangend korpschef. Zij volgde in mei 2002 hoofdcommissaris Peter Witteveen op. Vlak na haar benoeming kreeg ze te maken met haar eerste grote incident als korpschef; de moord op Pim Fortuyn op het Mediapark.

Voor haar loopbaan bij de politie Gooi en Vechtstreek was Magda Berndsen van 1995 tot 2000 burgemeester van Beverwijk. Daarvoor was zij van 1990 tot 1995 eerste burger van Obdam. Haar overstap van het burgemeestersambt naar een politiefunctie is niet onopgemerkt gebleven. Zij is tot nu toe de enige gemeentebestuurder die deze keuze heeft gemaakt. Daarnaast is zij één van de twee vrouwelijke korpschefs in Nederland. De Raad van Hoofdcommissarissen bestaat uit 27 hoofdcommissarissen, waarvan drie vrouwelijke.
Provincie:
Tag(s):