vrijdag, 16. juni 2006 - 8:18

Vrouwen van Nu plaatsen bankje

Winterswijk

Vrouwen van Nu plaatsen van een bankje ter herinnering aan mw. M.Tenkink- Esselink. Het is 15 juni een jaar geleden dat zij in de leeftijd van 94 jaar is overleden. In 1938 heeft zij de Vereniging van Boerinnen en Plattelandsvrouwen opgericht. De vereniging had tot doelstelling om dichter tot elkaar te komen en gaf inlichtingen op velerlei gebied o.a. over de huishouding en de opvoeding.

Mw.Tenkink is jarenlang presidente van de vereniging geweest en in het begin deed ze het secretariaat er ook zelf maar bij.De oorlogsjaren heeft ze te weten overbruggen door de bijeenkomsten bij de mensen thuis te organiseren. Na de oorlog in november 1945 waren er al 251 leden aanwezig. Mw. Tenkink heeft altijd veel belangstelling voor de vereniging getoond, ook in de periode dat ze zelf niet meer in staat was om nog op de afdelingsavonden te komen.

Heden ten dage is de vereniging nog volop actief maar dan onder de naam N.B.v.P / Vrouwen van Nu. Er zijn verschillende clubs voor meerdere seizoenen, zoals de toneelclub, de tuinclubs, culturele kring, 2 leeskringen, kring voor alleen-gaanden, bridge club, beter bewegen, volksdansen, line-dance, handwerkclubs , een reiscommissie en een agrarische contactgroep.

Buiten deze clubs zijn er een aantal contactavonden die nog steeds tot doelstelling hebben om elkaar te kunnen ontmoeten, je creativiteit te ontplooien en werken aan je persoonlijke ontwikkeling.Kortom mede dankzij mw. Tenkink hebben al vele dames zich verder weten te ontwikkelen en vooral gezellige bijeenkomsten gehad. Er is daarom ook besloten om tijdens de laatste slotavond een verloting te organiseren om als dank aan mw. Tenkink, oprichtster en erelid, een bankje te kunnen plaatsen aan de Wooldseweg, vlakbij haar huis ’t Lintum.
Provincie:
Tag(s):