donderdag, 19. januari 2006 - 10:36

Vuurwerkcontrole werpt vruchten af

Zwolle

De gemeente heeft eind 2005 controles uitgevoerd bij de tien officiële vuurwerkverkooppunten in de stad. Uit de evaluatie van de controle blijkt dat drie bedrijven de regels overtraden.
Bij zeven bedrijven verliep alles volgens de afspraken en de regels.

Eén bedrijf kon geen gegevens overleggen waaruit bleek hoeveel kilogram consumentenvuurwerk aanwezig was. Ook werd niet bijgehouden hoeveel vuurwerk per dag werd verkocht.
Een tweede bedrijf had meer vuurwerk opgeslagen dan volgens de afspraken was toegestaan.
Het derde bedrijf had spandoeken en billboards geplaatst zonder hiervoor toestemming te hebben gevraagd.

Tegen de bedrijven worden stappen ondernomen. De exacte vervolgprocedure verschilt hierbij per overtreding.

De gemeente voerde de controles uit voor de veiligheid van omwonenden en de bezoekers van de winkels. De verkooppunten krijgen een certificaat als erkend verkooppunt wanneer ze aan de gestelde voorwaarden voldoen.
Zo moet in de opslag een sprinklerinstallatie aanwezig zijn en in de verkoopruimte is een brandmeldinstallatie en voldoende blusmateriaal verplicht. Ook moet de opslag aan voorwaarden voldoen, zoals voldoende brandwerendheid en bepaalde veiligheidsafstanden.
Provincie:
Tag(s):