maandag, 18. september 2006 - 15:21

VVD stelt vragen over krakersfeest

Utrecht

De VVD fractie heeft geconstateerd dat in het reeds vele jaren gekraakte Ubica-pand aan de Ganzenmarkt op 23 september een groot feest gehouden zal worden. De Utrechtse liberalen vragen zich af of dit pand wel geschikt is voor een feest als dit en vrezen dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als er niet ingegrepen wordt. Het feest, dat op internet groots wordt aangekondigd en waar vier bands zullen optreden, wordt gehouden ‘ter viering’ van het 14-jarig jubileum van het gekraakte pand.

Hoewel het de VVD bekend is dat de krakers het pand zien als hun woning, heeft zij grote twijfels bij de vraag of in het bedoelde pand een dergelijk evenement verantwoord kan plaatsvinden. Het is niet duidelijk of er in het pand de noodzakelijke voorzieningen en maatregelen zijn getroffen voor een dergelijk evenement. Daarbij moet gedacht worden aan maatregelen op het gebied van brandpreventie en brandbestrijding en aan vluchtwegen om, in het geval van een calamiteit, het pand snel te kunnen ontruimen.

Ook wil de VVD voorkomen wordt dat het feest overlast voor de buurt veroorzaakt. Net als een aantal verontruste buurtbewoners, vindt de VVD het onverantwoord dat een dergelijk groot feest in het Ubica pand plaatsvindt. De veiligheid van de bezoekers en van omwonenden moet zijn gegarandeerd.

De VVD heeft het College via schriftelijke vragen om opheldering gevraagd en hoopt dat het College bereid is om actie te ondernemen als de situatie te gevaarlijk blijkt.
Provincie:
Tag(s):