maandag, 30. oktober 2006 - 17:13

VVD wil onderzoek naar veiligheid busbanen

Utrecht

Afgelopen zaterdag is Utrecht opgeschrikt door een zwaar ongeval op de busbaan op de Potterstraat. De VVD heeft in het verleden aandacht gevraagd voor de veiligheid van langzaam verkeer rondom de busbanen, maar het College heeft tot nu toe slechts gesproken over "incidenten" als er zich ongevallen voordeden. De VVD wil nu weten of het College bereid is de veiligheid van de Utrechtse busbanen serieus te onderzoeken en te oordelen of er op korte termijn maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren.

In de afgelopen zomer en de afgelopen jaren zijn er op verschillende trajecten (in ieder geval twee keer op de Vleutenseweg en één keer op de Biltstraat) ongevallen geweest op een busbaan. In de commissievergadering Verkeer & Beheer van 12 september heeft de VVD aangegeven zich zorgen te maken over de veiligheid van het langzame verkeer, zoals voetgangers en fietsers. De wethouder heeft op de vragen in de commissie gereageerd door te stellen dat er slechts sprake is van incidenten. Het College was van mening dat er geen sprake is van een structurele onveiligheid van de busbanen.

De VVD ziet in het tragische ongeval van afgelopen zaterdag een reden om te onderzoeken hoe (on)veilig de busbanen in Utrecht écht zijn. Via schriftelijke vragen wil de fractie weten of het College bereid is een onderzoek in te stellen naar deze veiligheid en de mogelijkheden om deze te verbeteren. Juist omdat voetgangers en fietsers kwetsbare weggebruikers zijn moet er rekening worden gehouden met hun belang bij de inrichting en het gebruik van busbanen. De VVD vraagt zich dan ook af of er alternatieve mogelijkheden zijn om de veiligheid van deze groepen te verbeteren, zoals op sommige delen stapvoets rijden tijden winkelopeningstijden.
Provincie:
Tag(s):