donderdag, 17. augustus 2006 - 13:22

Waarschuwing voor drijflagen van blauwalgen

In veel wateren komen op dit moment cyanobacteriën voor, ook wel blauwalgen genoemd. Blauwalgen kunnen onder andere huidklachten of maag-darmklachten veroorzaken. In sommige wateren ontstaat een ophoping van deze algen op bepaalde plekken in de vorm van een drijflaag. Dit is een groene/groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft.

Onder invloed van de wind kunnen deze drijflagen zich verplaatsen of tijdelijk in omvang verminderen. Het is sterk af te raden om door deze drijflagen te zwemmen of er kinderen in te laten spelen.

De waarschuwing geldt met name voor de zwemplaatsen De Zandmeren in Kerkdriel, het Eiland van Maurik te Maurik en de Gouden Ham in Appel-tern. Omdat bij de Gouden Ham sprake is van een groot gebied met meer-dere stranden, wordt door de beheerder ter plaatse aangegeven waar de drijflagen zich bevinden.

Klachten over het zwemwater kunnen worden gemeld bij het provinciale Milieu- en Klachtencentrum (MKIC), tel. (026) 359 99 99.
Provincie:
Tag(s):