woensdag, 28. juni 2006 - 12:10

Wachtlijsten Bureau Jeugdzorg aangepakt

Utrecht

Kinderen of ouders die met problemen aankloppen bij Bureau Jeugdzorg in Utrecht, moeten zo snel mogelijk worden geholpen. Al langer is bekend dat kinderen moeten wachten om zorg te krijgen. Maar ook bínnen Bureau Jeugdzorg Utrecht moeten kinderen wachten, op bijvoorbeeld een indicatie (een soort verwijsbrief). De provincie Utrecht gaat dit aanpakken en stelt € 500.000,- beschikbaar om kinderen en jongeren die op een ‘interne wachtlijst’ staan zo snel mogelijk te helpen.

Gedeputeerde Kamp: “Uiteraard ben ik blij met het extra geld dat nu door het Rijk ter beschikking is gesteld. Hiermee kunnen we zorgen dat kinderen sneller bij de jeugdzorginstellingen aan de beurt zijn. De ontstane wachtlijsten bínnen het Bureau Jeugdzorg in Utrecht zijn niet acceptabel.�

Het extra geld beschikbaar wordt gebruikt om onder andere extra casemanagers aan te stellen, zodat kinderen sneller hulp krijgen. Met het nu beschikbaar gestelde geld kunnen 177 kinderen verder geholpen worden. In totaal wachten er op dit moment 338 kinderen binnen Bureau Jeugdzorg Utrecht op verdere hulp.
Provincie:
Tag(s):