maandag, 15. mei 2006 - 13:08

Wachttijdbemiddeling via internet van Menzis

Amsterdam

Menzis verzekerden die wachten op een knie- of heupoperatie, een plastisch chirurgische ingreep of een oogoperatie worden vanaf deze maand sneller geholpen dankzij wachttijdbemiddeling via internet. Menzis zorg en inkomen is samen met 25 ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's) en zorgbemiddelaar Link2Care een pilot gestart, waardoor verzekerden naar verwachting binnen vier weken behandeld kunnen worden.

Ziekenhuizen en ZBC's bieden via de website www.link2care.nl zicht op hun beschikbare capaciteit per afdeling, per arts of per behandeling. De Menzis Zorgmakelaar kan daardoor direct zien welk ziekenhuis wanneer plek heeft voor de ingreep waar een verzekerde om vraagt. De Zorgmakelaar boekt een datum en tijdstip en krijgt via e-mail de bevestiging van het ziekenhuis of ZBC terug. Op dat moment ontvangt de verzekerde ook een e-mail waarin de afspraak bevestigd wordt.

Volgens Bas Leerink, directeur Zorg van Menzis is hier sprake van stroomlijning van de huidige wachttijdbemiddeling: 'Dankzij Link2Care kunnen we in één oogopslag
zien in welk ziekenhuis of ZBC plaats is voor iemand die snel geopereerd wil worden en hiervoor best wat verder wil reizen dan het ziekenhuis in de buurt. De bemiddeling gaat niet buiten de gewone wachtlijsten om. We kijken gewoon waar er als eerste plek is. Grote bekende ziekenhuizen hebben meestal wat langere wachtlijsten. Kleinere, regionale ziekenhuizen kennen voor sommige behandelingen geen wachtlijst of slechts een korte wachttijd. Met Link2Care zien wij in één oogopslag waar onze verzekerde snel geholpen kan worden. Uiteindelijk is de keus aan de verzekerde om hiervan gebruik te maken.'

Vanaf mei loopt een pilot van vier maanden, waarbij Link2Care in de praktijk wordt getest. Aan deze pilot nemen 25 ziekenhuizen deel, verspreid over het hele land. Voorlopig heeft alleen Menzis toegang tot dit systeem. Als de pilot slaagt, zullen meer ziekenhuizen en ZBC's op het systeem worden aangesloten. In de volgende fase kunnen huisartsen ook aansluiten op Link2Care. Zorgbemiddeling kan dan rechtstreeks vanuit de spreekkamer van de huisarts plaatsvinden.

'Link2Care biedt zorgverzekeraars, ziekenhuizen en ZBC's een eenvoudige oplossing om zorgvraag en zorgaanbod sneller bij elkaar te brengen,' aldus Menso Carpentier Alting, medeoprichter van Link2Care. 'Door de wachtlijsten in de zorg kunnen zorgverzekeraars snelle behandeling in het ziekenhuis in de buurt niet altijd garanderen. Link2Care biedt Menzis een compleet aanbod van beschikbare capaciteit in ziekenhuizen en ZBC's. Een behandeling kan direct worden aangevraagd via de website.

Niet alleen de wachttijden voor verzekerden kunnen op deze manier terug gebracht worden, ook hoeft er minder snel bemiddeld te worden naar het buitenland.'
Provincie:
Tag(s):