donderdag, 7. september 2006 - 9:45

Wadplaten in het Eemmeer

In het westelijk deel van het Eemmeer, vlak naast de Stichtse brug, gaat Rijkswaterstaat in het natuurgebied een aantal slikplaten net op en onder het wateroppervlak aanleggen. Deze slikplaten zijn ideaal als “voedselbank� voor de vele vogels die in het gebied voorkomen én als plek voor rietontwikkeling.

De aanleg van dit project is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Naar verwachting start het project volgend jaar en wordt het eind 2007 opgeleverd.

Ter hoogte van het eilandje “het Visdiefje� ligt ongeveer 1 meter onder het wateroppervlak een oude dam. Deze dam is door inklinking van een dieper liggende veenlaag in de loop der jaren onder water verdwenen. Tussen deze dam en de rietkraag wordt een aantal slikplaten neergelegd.

De slikplaten geven nieuwe mogelijkheid tot rietontwikkeling voor rietvogels als de Grote Karekiet, Snor en Roerdomp. Ook dienen de slikplaten als voedselbank voor vogels als de Lepelaar, Visdief, Kemphaan en verschillende soorten eenden.

De totale omvang van het natuurproject is ongeveer 25 hectare en bestaat uit slikplaten en ondiep water zoals ook voorkomt in de waddenzee. In het Eemmeer is echter geen eb en vloed. Het overspoelen van de slibplaten zal dan ook moeten plaatsvinden door op- en afwaaiing door de wind.

In de zomer zullen de slikplaten net boven of onder de waterlijn liggen. In de winter zal een deel net boven het water uitsteken. Het beheer van het nieuwe, beschermde natuurgebied komt in handen van Staatsbosbeheer.
Provincie:
Tag(s):