donderdag, 2. november 2006 - 8:50

Wageningen IMARES blijft !

Yerseke

Het kennisinstituut Wageningen IMARES wil zich vanuit drie kustvestigingen verder ontwikkelen, waarbij de vestiging in Yerseke behouden blijft. IMARES werd begin 2006 door Wageningen UR en TNO opgericht om het ecologisch zeeonderzoek van beide organisaties te bundelen.

De afgelopen maanden heeft IMARES laten onderzoeken hoe de inhoudelijke meerwaarde door een strategische keuze van de vestigingsplaats kan worden versterkt. De uitkomst van het onderzoek is dat Wageningen IMARES zich het best kan ontwikkelen door zich te vestigen op drie kustlocaties. Bedrijfseconomisch bieden drie vestigingslocaties de meeste kansen.

Wageningen IMARES zal zich behalve in Yerseke (nu 20 medewerkers) blijven vestigen in de IJmond (nu 110 medewerkers) en in de kop van Noord-Holland (nu 40 medewerkers).

Gedeputeerde W.W. van Zandbrink van de provincie Zeeland vertelt dat het provinciebestuur blij is dat IMARES in Zeeland blijft: "Niet alleen vanwege het behoud van arbeidsplaatsen in Yerseke, maar ook vanwege het belang van een instituut als IMARES voor Zeeland. Denk maar aan de netwerkmogelijkheden voor Zeeuwse bedrijven die zich bezig houden met innovatie op het gebied van visserij en aquacultuur. Maar ook op het gebied van ecologisch onderzoek liggen er mogelijkheden voor samenwerking. Bijvoorbeeld voor de problemen met de waterkwaliteit, zoals blauwalg en het monitoren van ontwikkelingen in de Deltawateren en de Voordelta".

Gedeputeerde Van Heukelom wijst op het Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie: "In overleg met Wageningen Universiteit en Research, waartoe Wageningen IMARES behoort, hebben we gewezen op het Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie. Hieruit blijkt dat Zeeland werkt aan versterking van de kennisinfrastructuur, waarbij 'water' een centraal thema is. Er zal de komende tijd veel kennis nodig zijn op dit gebied, onder meer om de kansen en risico's van de klimaatontwikkeling voor Zeeland in kaart te brengen".

Het komende jaar zal IMARES ontwikkelingsplannen voor elke vestiging samen met de regionale overheden en marktpartijen opstellen. Voor alle vestigingen wordt in de planvorming uitge-gaan van een groeimodel. Voor Yerseke was in het kader van het onderzoek, samen met Zeeuwse overheden, al een dergelijk plan opgesteld. Dat plan toont aan dat er in Zeeland tal van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
Provincie:
Tag(s):