woensdag, 20. september 2006 - 14:38

Wagenpark gemeente Nijmegen stapt over op aardgas

Nijmegen

De gemeente Nijmegen schaft alleen nog voertuigen aan die op aardgas kunnen rijden. De eerste auto die op deze schone brandstof gaat rijden is de dienstauto van de burgemeester. Dat heeft wethouder Jan van der Meer (Milieu & Mobiliteit) woensdag bekendgemaakt.

Iedere gemeentelijke auto die is afgeschreven, wordt voortaan vervangen door een voertuig dat op aardgas rijdt. Naar verwachting schakelen ruim dertig afgeschreven gemeentelijke voertuigen de komende jaren over op deze milieuvriendelijke brandstof.

Op aardgas rijdende voertuigen dragen bij aan een schonere lucht in de stad, omdat ze geen stikstofdioxide (NO2) en roetdeeltjes (PM10) uitstoten. Die zijn verantwoordelijk voor overschrijdingen van wettelijke gezondheidsnormen. Gemeentelijke voertuigen hebben naar verhouding veel effect omdat ze overwegend binnen de gemeentegrenzen blijven.

De maatregel vloeit voort uit het Voorontwerp Uitvoeringsprogramma Verbetering Luchtkwaliteit Nijmegen 2005/2010. Toen dit vorig jaar werd vastgesteld, nam de gemeenteraad ook een motie aan van de SP die erin voorziet dat binnen tien jaar in principe alle gemeentelijke voertuigen op aardgas rijden.

Ook DAR, Novio en enkele andere Nijmeegse bedrijven overwegen om hun wagenpark op aardgas te laten overstappen. Belangrijke voorwaarde, ook om dit voor particulieren interessant te maken, is de komst van een commercieel aardgastankstation. De gemeente is in onderhandeling hierover met busbedrijf Novio. De verwachting is dat het vulpunt binnen 6 tot 9 maanden gerealiseerd is.

Vooruitlopend op de komst van een aardgastankstation worden de eerste gemeentelijke voertuigen op aardgas door middel van een eigen 'home fill'-installatie getankt. De voertuigen die door aardgas worden aangedreven worden voorzien van een opschrift zodat ze ook duidelijk herkenbaar zullen zijn.
Provincie:
Tag(s):