dinsdag, 10. oktober 2006 - 8:22

Wat jongeren drijft

Wageningen

De provincie Gelderland organiseert donderdag 12 oktober een werkconferentie jeugd en veiligheid met de titel “Wat jongeren drijft�. De conferentie gaat over de opbrengsten en resultaten van het provinciale project �Aanpakken!� Daarnaast is er veel aandacht voor jongerencommu-nicatie en de beeldvorming over de jongeren.

Na drie jaar stopt het provinciale project “Aanpakken!� en wordt het stokje overgedragen aan uitvoeringsorganisaties Spectrum en Osmose die het werk namens de provincie zullen voortzetten. Tijdens de conferentie wordt even stilgestaan bij de behaalde resultaten: samenwerkingsverbanden gemeenten en provincie op het gebied van jeugd en veiligheid, ken-nisloket, interactieve website, de Gelderse Jeugdmonitor.

De werkconferentie is bestemd voor bestuurders van alle gemeenten, voor beleidsmedewerkers jeugd en andere instellingen die zich bezighouden met jeugdbeleid en jeugdzorg, alsook uitvoerende organisaties, zoals jongerenwerk, onderwijs, politie, openbaar ministerie, Bureau Jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, etc.

De provincie Gelderland heeft de afgelopen drie jaren, samen met de Gelderse steunfuncties Spectrum en Osmose, de 17 kleinere en middelgrote Gelderse gemeenten ondersteund in de aanpak en bij het oplossen van overlastproblematiek die veroorzaakt wordt door jongeren.

Met behulp van dit project wilde de provincie bereiken dat er minder jongeren ontsporen, de sociale veiligheid verbetert, de overlast door jongeren vermindert en de jeugdcriminaliteit afneemt. Dit gebeurt door een integrale aanpak met uitvoerende organisaties op het gebied van sport, jeugdwerk, welzijn, verslavingszorg, jeugdzorg, maatschappelijk werk, onderwijs, politie en justitie. Meer informatie: www.jeugdenveiligheid.nl
Provincie:
Tag(s):