vrijdag, 24. maart 2006 - 12:07

Water kan veel goedkoper

Tilburg

Een gemiddeld Nederlands huishouden kan jaarlijks € 66 besparen op de waterrekening. Dat concluderen prof. dr. Eric van Damme en drs. Koen Mulder van Universiteit Tilburg in een publicatie in ESB van 24 maart. Per jaar betaalt een gemiddeld Nederlands huishouden € 150 aan het drinkwaterbedrijf (€1,42 per kuub), € 150 aan rioolrechten en € 140 aan waterzuivering. Een gemiddeld huishouden betaalt daarmee ongeveer even veel aan water als aan gemeentelijke belastingen.

Drinkwater is onnodig duur. Dat komt doordat bedrijven zonder noodzaak winsten kunnen toevoegen aan het eigen vermogen. Concurrentie ontbreekt immers.

Het gemiddelde drinkwaterbedrijf beschikt over een financiële buffer van 30 % van het totale vermogen. Deze buffer van alle drinkwaterbedrijven in Nederland is intussen opgelopen tot € 1,5 miljard. Zeker de helft daarvan kan terug naar de consument. Naast deze eenmalige teruggave van honderden miljoenen Euro’s kunnen de drinkwatertarieven tevens structureel omlaag.

In 2004 behaalden de drinkwaterbedrijven maar liefst een netto winstmarge van 11,3 %. Omdat deze bedrijven actief zijn in een omgeving met een laag risicoprofiel, kan dit percentage fors omlaag.

Om deze besparingen af te dwingen en het geld ten goede te laten komen aan de consument is een onafhankelijke toezichthouder nodig. De toezichthouder moet de opdracht krijgen het consumentenbelang te dienen. De watersector volgt dan het kielzog van andere netwerksectoren als post, telecom en energie als het gaat om consumentenbescherming.
Provincie:
Tag(s):