zaterdag, 15. juli 2006 - 9:53

Waterkwaliteit zwemplassen nog steeds goed

Regionaal

Ondanks het aanhoudende mooie zomerweer en de grote drukte bij de zwemplassen voldoet het zwemwater nog steeds aan de normen voor de waterkwaliteit. Ook zijn er nog geen aanwijzingen dat er blauwalgen voorkomen. Het grote aantal zwemmers heeft wel tot gevolg dat de waterbodems voortdurend worden losgewoeld, waardoor het water minder helder wordt.

De waterkwaliteit van de meeste zwemplaatsen wordt normaal gesproken eens in de twee weken gecontroleerd door de waterkwaliteitsbeheerders (waterschappen en rijkswaterstaat). Vanwege het aanhoudende warme weer houden sommige waterkwaliteitsbeheerders extra inspectierondes.

Wel ontving de provincie afgelopen week verschillende klachten van mensen, die last kregen van zwemmersjeuk. Er is echter nog geen reden om zwemmen in bepaalde plassen te ontraden.

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels. Het is een natuurlijk verschijnsel, dat in Nederland, maar ook in andere Europese landen vrijwel iedere zomer voorkomt.

Veel mensen laten na het zwemmen hun afval achter zoals blikjes en flessen, chipszakjes, patatbakjes e.d. Ook laten mensen vaak hun hond uit bij de zwemplas en laten ze de hond in het water zwemmen. Deze vormen van vervuiling hebben consequenties voor de kwaliteit van het zwemwater, de oevers en de zand- en zonneweiden langs de plas. Het achtergebleven zwerfvuil kan ratten aantrekken en mensen kunnen zich aan het afval verwonden.

Daarnaast waarschuwen de provincie en Rijkswaterstaat voor het zwemmen in de grote rivieren. Niet alleen vanwege de onbetrouwbaarheid van de waterkwaliteit, maar vooral vanwege het verdrinkingsgevaar dat zwemmen in grote rivieren, ook tussen de kribben, met zich meebrengt.
Provincie:
Tag(s):