zaterdag, 8. juli 2006 - 15:10

Waterontrekkingsverbod voor Beckum en omstreken

Hengelo

Door de aanhoudende droogte mag sinds vrijdag 7 juli tijdelijk geen grond- en oppervlaktewater meer gebruikt worden voor het sproeien van het land in Beckum en omgeving. Het zogenoemde wateronttrekkingsverbod van het Waterschap Regge en Dinkel geldt in totaal voor acht gebieden in Twente.

Deze maatregel houdt in dat het verboden is:
om grondwater te onttrekken voor de beregening van gras, inclusief sport-en recreatieterreinen
om oppervlaktewater (beken en sloten) te onttrekken voor de beregening van alle gewassen

Het verbod geldt alleen voor 'grootverbruikers' (meer dan 10 kuub per uur) zoals agrariërs en sportverenigingen die grasvelden beregenen. De maatregel geldt dus niet voor mensen die water voor hun tuintjes gebruiken.

Het onttrekkingsverbod is van kracht zolang de droogte aanhoudt. Het verbod is nodig, omdat de waterstand in verschillende waterlopen zo erg is gedaald dat er nauwelijks of geen water meer wordt afgevoerd. Daar komt bij dat voor de komende dagen niet veel neerslag wordt verwacht.
Het ontrekkingsverbod moet schade aan flora en fauna door een tekort aan water voorkomen.
Provincie:
Tag(s):