zaterdag, 29. juli 2006 - 10:35

Waterpeil IJsselmeer omhoog

Amsterdam

Uit voorzorg verhoogt Rijkswaterstaat vanaf vandaag tijdelijk voor drie weken het waterpeil in het IJsselmeer naar NAP -12. Daarmee wordt een extra waterbuffer gecreëerd waarmee de gevolgen voor het mogelijk voortduren van de droogteperiode makkelijker kunnen worden opgevangen. Rijkswaterstaat verhoogt dit peil door minder te spuien op de Waddenzee. Schepen moeten rekening houden met een lagere doorvaarthoogte van de Ketelbrug.

Momenteel zit er nog ruim voldoende water in het IJsselmeer. Rijkswaterstaat streeft in een droge periode altijd naar een waterstand aan de bovengrens van het peilbesluit (NAP -20).

Er wordt de komende dagen neerslag verwacht, door dit water niet te spuien kan vrij gemakkelijk het peil verhoogd worden. Daarmee anticipeert Rijkswaterstaat op de verwachting dat een te droge julimaand statistisch gezien vaak gevolgd wordt door een eveneens te droge augustusmaand. Bovendien is te verwachten dat de rivieraanvoeren tot omstreeks eind september/begin oktober zullen dalen tot een minimum. Mocht dit zich voordoen, dan is deze extra waterbuffer meer dan welkom.

De tijdelijke verhoging geldt voor drie weken omdat dit de maximale periode is waarbinnen het waterpeil mag afwijken van het streefpeil uit het officiële peilbesluit.

Het streefpeil van de overige waterbekkens in het IJsselmeergebied (Markermeer en Veluwerandmeren) blijft ongewijzigd. Als in de tweede helft van augustus blijkt dat het met de droogte meevalt, zal het extra water alsnog worden gespuid.
Provincie:
Tag(s):