donderdag, 29. juni 2006 - 9:41

Waterschap doet onderzoek naar rivierkreeft

Kamerik

In de periode van juni tot september doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in en rond de Kamerikse Wetering onderzoek naar de aanwezigheid van rivierkreeft en de mogelijke invloed van de kreeft op waterflora en –fauna. Aanleiding voor het onderzoek zijn klachten over troebel water en de afname van waterplanten.

Verleden jaar heeft het waterschap klachten gekregen over de waterkwaliteit in de Kamerikse Wetering. Er staan steeds minder waterplanten in het hoge peilvak in de Kamerikse Wetering (het zuidelijk deel) en het water is troebel. Ook hebben buurtbewoners rivierkreeften waargenomen.

Het waterschap gaat daarom nader onderzoek doen. Allereerst wil het waterschap in kaart brengen waar de kreeften overal voorkomen. De kreeft kan mogelijk vanuit de Grecht, via de Houtkade in de Kamerikse Wetering zijn beland. Daarnaast worden de sloten van de polders Kamerik-Mijzijde en Kamerik-Teijlingen onderzocht op aanwezigheid van kreeften. Dit gebeurt door het plaatsen van speciale kreeftenfuiken van metaal. Ook wordt gekeken naar waterplanten en ongewervelde dieren in het water.
Daarnaast kijkt het waterschap in de Kamerikse Wetering naar de samenstelling van de visstand. Dit gebeurt om te kijken of de visstand en de rivierkreeften elkaar beïnvloeden.
Provincie:
Tag(s):