woensdag, 4. oktober 2006 - 18:09

Waterschap gast op congres Stormvloedkeringen

Zwolle

Deze week is het Waterschap Groot Salland als 'special guest' aanwezig op 'the 1st Conference International Network Storm Surge Barrier Managers' in Rotterdam. Dit congres wordt bezocht door een gemêleerd gezelschap van internationale waterdeskundigen op het gebied van beweegbare stormvloedkeringen. Eén van de onderdelen van het congres is een presentatie van het waterschap over de bouw, werking en noodzaak van De Balgstuw bij Ramspol, nabij Kampen.

Het doel van de conferentie, die dit jaar voor de eerste keer wordt gehouden, is het uitwisselen van ervaringen, informatie en kennis over diverse typen beweegbare stormvloedkeringen. Hierbij wordt ingegaan op zowel de operationele werking als het managen van de waterkeringen.

Het uitnodigen van het Waterschap Groot Salland met de Balgstuw onderschrijft maar weer eens dat deze unieke stormvloedkering, er is er hier slechts één van op de hele wereld, wereldwijd bekend is en faam heeft gemaakt. De cijfers van het informatiecentrum onderbouwen dit. Sinds de oplevering in december 2002 namen bijna 33.000 bezoekers van over de hele wereld een kijkje op de Balgstuw.

De Balgstuw
De Balgstuw van het Waterschap Groot Salland beschermt West-Overijssel tegen de dreiging van het IJsselmeer en het Ketelmeer bij een noordwesterstorm. De kering ligt onzichtbaar in een drempel op de waterbodem. Zodra de situatie dat vereist komen drie immense balgen boven water die de golven een halt toeroepen. De balgen zijn per stuk zo groot als tien rijtjeshuizen en hebben samen een lengte van 240 meter. Binnen een uur is de waterkering op hoogte en het achterland veilig.

Met een doorsnede van tien meter is het de grootste balgkering ter wereld. Daarnaast is het de enige die met lucht én water wordt gevuld. Iedere balg heeft een inhoud van 70 miljoen liter. In een werkende situatie vullen de balgen zich afzonderlijk met 3,5 miljoen water en 3,5 miljoen liter lucht. Het doek van een balg weegt 33 ton, dat is ongeveer het gewicht van 30 auto's!
Provincie:
Tag(s):