vrijdag, 17. februari 2006 - 18:51

Waterschap helpt Slowaakse waterbeheerders

Waterschap Vallei & Eem helpt waterbeheerders uit Slowakije bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is één van de vele richtlijnen uit Brussel. Hij gaat specifiek over de vraag hoe het oppervlakte- en grondwater weer ecologisch gezond kan worden gemaakt. In gezond water kunnen alle planten en dieren leven die er in thuishoren.

Alle landen uit de Europese Unie moeten aan die richtlijn voldoen. In 2009 moet duidelijk zijn wat er moet gebeuren om de waterkwaliteit te verbeteren. In 2015 moeten die doelen zijn bereikt.

Het is de eerste keer dat Nederlandse waterdeskundigen Slowaakse waterbeheerders met kennis terzijde staan. Medewerkers van het waterschap zijn al enkele keren naar Slowakije afgereisd om hun collega's daar te helpen bij het uitwerken en invullen van de richtlijn.

In 2006 komt er een vervolgproject. Dat project richt zich op het terugdringen van de verontreiniging door de landbouw met behulp van andere landbouwmethoden. In april komen de Slowaakse landbouworganisaties naar Nederland om te kijken hoe wij dit hier aanpakken. Als voorbeeld zal het Reconstructiegebied 'Gelderse Vallei' worden gebruikt. Daarna reizen Nederlandse specialisten van het waterschap en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit naar Slowakije af.

Waterschap Vallei & Eem is benaderd voor dit project vanwege zijn grote deskundigheid en omdat het Slowaakse landschap veel op dat van West-Gelderland en Oost-Utrecht lijkt. Waterschap Vallei & Eem vindt het belangrijk om op het gebied van water en milieu in Europa samen te werken met landen die minder ver zijn met het uitwerken van de plannen voor de Kaderrichtlijn Water.
Provincie:
Tag(s):