woensdag, 30. augustus 2006 - 9:19

Waterschap investeert in parkeervoorzieningen

Middelburg

Waterschap Zeeuwse Eilanden gaat door met investeren in parkeervoorzieningen langs de Walcherse kust, rond het Veerse Meer en de Banjaard. Het gaat om investeringen in parkeerverwijzing, duidelijke bebording, onderhoud aan beplanting, prullenbakken en toiletvoorzieningen.

De investeringen op Walcheren zullen plaatsvinden op de parkeerterreinen Randduin, Westhove en De Vier Hoogten (Oostkapelle), Oranjezon en Breezand (Vrouwenpolder), Galgeweg en Strandweg (Koudekerke) en Valkenisseweg (Biggekerke). Op de Walcherse parkeerterreinen wordt de beplanting rond en op de parkeerplaatsen verbeterd. Ook de kwaliteit van de afvalvoorzieningen en toiletten zullen verder worden verbeterd. Zo is er een gehandicaptentoilet geplaatst bij het parkeerterrein Westhove. Verder worden de parkeer-plaatsen beter aangegeven door ruim van tevoren op de omliggende wegen verwijzingsborden te plaatsen.

De afgelopen jaren zijn investeringen in de parkeer-automaten uitgevoerd. Zo zijn alle slagboominstallaties verwijderd en men betaalt nu vooraf in een parkeerautomaat. Mensen die ’s ochtends een uurtje gaan sporten of hun hond uitlaten op het strand, kunnen nu per uur betalen en niet alleen per dagdeel, zoals voorheen. Ook de bebording is op de betaalde parkeerplaatsen van het waterschap al verbeterd. Het plaatsen van parkeerinformatieborden moet alleen nog gebeuren op de on-betaalde parkeerterreinen. Aan afvalvoorzieningen is in het verleden aandacht geschonken, maar dit blijft constant gebeuren.

De afgelopen jaren zijn de parkeertarieven gelijk gebleven. De kosten van de investeringen worden betaald uit de parkeer-opbrengsten. Vandaar dat het waterschap in 2007 de tarieven verhoogt op de genoemde parkeerterreinen. De tarieven zullen € 0,70 per uur, € 4,- per dag en € 60,- voor een abonnement bedragen.

Met een abonnement kunnen mensen gebruik maken van alle waterschapsparkeerterreinen. In het seizoen 2005/2006 waren de parkeerkosten € 0,60 per uur, € 3,50 per dag en € 52,50 voor een abonnement. De tarieven gelden van 1 april tot 1 november 2007 van 8.00 uur tot 18.00 uur.

De opbrengsten van het parkeergeld bij het Veerse Meer en de Banjaard worden ook gebruikt voor voorzieningen op en rond het Veerse Meer. Zo worden onder andere steigers en fietspaden beheerd en onderhouden.
Provincie:
Tag(s):