woensdag, 22. februari 2006 - 11:45

Waterschap legt vistrap aan in Barneveldse Beek

Leusden

Waterschap Vallei & Eem legt deze zomer een vistrap aan bij de stuw in de Barneveldse Beek benedenstrooms van de Stoutenburgerlaan tussen Amersfoort en Leusden. Stuw Rutgers krijgt voorlopig nog geen vistrap. Dat hebben Dijkgraaf en Heemraden, het dagelijks bestuur van het waterschap, besloten. Beide stuwen liggen in de Barneveldse Beek, vlakbij landgoed Stoutenburg.

Het waterschap wil alle stuwen in de Barneveldse Beek voorzien van vistrappen. Hiervoor is ruimte nodig langs de stuw. Omdat een grondeigenaar bij stuw Rutgers niet wil meewerken, kan het waterschap hier nog geen vistrap aanleggen. Het Dagelijks Bestuur van het waterschap betreurt dat. Het waterschap gaat nu onderzoeken of het op een andere manier toch een vistrap bij deze stuw kan aanleggen.

Door het hoogteverschil kunnen vissen niet tegen stuwen opzwemmen. Een vistrap helpt ze daarbij. Vissen willen stroomopwaarts zwemmen om in de bovenloop van beken te paaien. Door de vistrappen kan de visstand in de Barneveldse Beek zich verder ontwikkelen. Vissen als het bermpje, de winde, de snoek en de modderkruiper maken graag gebruik van vistrappen. Om ervoor te zorgen dat vissen ook daadwerkelijk de bovenloop bereiken, moeten alle stuwen in de beek een vistrap hebben.
Provincie:
Tag(s):