donderdag, 5. oktober 2006 - 9:28

Waterschap oefent het sluiten van coupures

Yerseke

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 oktober houdt Waterschap Zeeuwse Eilanden na 0.30 uur een oefening in het sluiten van de coupure in de Zanddijk nabij Yerseke. Deze coupure wordt afgesloten met grote houten balken en daarvoor wordt gebruik gemaakt van groot materieel.

De oefening vindt in de nachtelijke uren plaats omdat de bovenleiding van het spoor buiten dienst gesteld moet worden (waardoor er geen treinverkeer mogelijk is). Op dinsdag 10 oktober gaat het waterschap samen met de gemeente Middelburg verschillende coupures sluiten.

Op 10 oktober om 20.00 uur starten de gemeente Middelburg en het waterschap met het sluiten van de coupure aan de Torenweg en de rioolleiding onder de weg door. Deze leiding vormt namelijk ook een gat in de dijk. Daarna worden de coupures in de fietstunnel en de voetgangers-tunnel bij het station afgesloten. De oefening eindigt met het sluiten van de rioolleidingen langs de Herculesweg. Door de eerste drie sluitingen zal enige verkeershinder kunnen ontstaan.

Afgelopen weekend heeft het waterschap al geoefend in het sluiten van vier coupures tussen Rilland en Yerseke. Het ging om de coupures Meiboom, Duivenhoek, Lapdijk en Kruiningenpolder. Deze coupures zijn allemaal afgesloten met een dubbel stel stalen stormvloeddeuren. Deze oefening is vlekkeloos verlopen en alle coupures waren binnen tien minuten gesloten.

Een coupure is een onderbreking in een dijk door een spoorlijn of weg. Het waterschap beheert ze en geeft aan wanneer ze gesloten moeten worden. De proefsluiting wordt gedaan om in geval van nood de opening in de dijk snel te kunnen sluiten. Daarnaast kan er bepaald worden hoeveel tijd er moet zitten tussen beslissing (coupures moeten gesloten worden) en uitvoering (daadwerkelijk sluiten coupure). Ieder jaar oefent het waterschap het sluiten van coupures. De coupures worden in de praktijk pas gesloten bij een dreigende calamiteit met de primaire dijk langs de Ooster- of Westerschelde. Pas als de verwachte waterstand hoger dan 4.10 meter boven NAP bij Vlissingen is, worden de coupures bewaakt en/of gesloten.
Provincie:
Tag(s):