vrijdag, 14. april 2006 - 11:38

Waterschap stemt in met vijf extra muskusrattenvangers

Leusden

Waterschap Vallei & Eem trekt € 31.000,- extra uit voor het aanstellen van vijf extra muskusrattenbestrijders voor de duur van één jaar. Na dat jaar vindt er een evaluatie plaats. De muskusrat is een uitheems knaagdier dat veel schade toebrengt aan watergangen, oevers en waterkeringen. Het beestje heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden. Daarom moet de mens de muskusrat bestrijden.

Aanvankelijk wilde het Waterschap niet meebetalen aan de extra bestrijders, omdat zij vindt dat de organisatie van de muskusrattenbestrijding eerst moet worden verbeterd. Het Waterschap is er echter wel van doordrongen dat er extra vangers nodig zijn om het muskusrattenprobleem in Eemland op te lossen. De vijf bestrijders worden aangesteld bij het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht (OLM). Dat hebben Dijkgraaf en Heemraden besloten.
Provincie:
Tag(s):