maandag, 9. oktober 2006 - 11:53

Waterschap verbetert verkeersveiligheid

Middelburg

Waterschap Zeeuwse Eilanden beheert en onderhoudt de plattelandswegen in zijn beheersgebied. Daarbij staat de verkeersveiligheid van alle weggebruikers centraal. Wegen worden steeds intensiever gebruikt door verschillende verkeersdeelnemers.

Om hun veiligheid te waarborgen, verbetert het waterschap jaarlijks wegsituaties door de aanleg van vrijliggende fietspaden of fietswegen, worden kruispunten veiliger gemaakt en worden wegen juist verbreed omdat er steeds meer verkeer overheen rijdt.

Ook de komende twee jaar gaat het waterschap verschillende wegen in zijn gebied aanpakken. Langs een deel van de Nieuweweg (Kamperland) komt een vrijliggend fietspad vanaf Kamper-land tot aan de Sophiaweg. Dit is een doorgaande weg van Kamperland naar Wissenkerke en wordt door diverse soorten verkeersdeelnemers intensief gebruikt. Op de Eeweg op Tholen wordt een kruispuntplateau aangebracht zodat een veilige fietsenoversteekplaats ontstaat. Deze route is ook onderdeel van een schoolfietsroute. Het ontbrekend stukje fietspad langs de Nieuwe Postweg wordt aangelegd door de Provincie.

Volgend jaar wordt de Derringmoerweg/Van Cittersweg verbreed naar zes meter. Deze wegen worden steeds intensiever gebruikt. Hierdoor worden bermen regelmatig kapot gereden. Het verbreden van wegen zorgt voor een groter verkeersveiligheid doordat de verkeersdeelnemers elkaar veiliger kunnen passeren en het risico op een (éénzijdig) ongeval lager wordt.

In 2008 wordt de laatste onveilige schakel in de fietsroute Rondom het Veerse Meer aangepakt. Vanaf Kwistenburg naar de jachthaven Wolphaartsdijk een nieuw stuk fietspad aangelegd. Voor het autoverkeer wordt vanaf Kwistenburg een nieuwe weg aangelegd naar de Aardebolleweg. Hiermee krijgen de auto en de fiets ieder hun eigen veiligere route.

Tenslotte wordt ook een fietspad aangelegd langs de Schoorse Oude Dijk (Kapelle). Deze weg is een verbindingsroute tussen de Smokkelhoek en de A58. Het wordt veelvuldig gebruik door vrachtverkeer, maar het is tevens onderdeel van een schoolfietsroute. Een fietspad zal het veili-ger maken voor alle verkeersdeelnemers.
Provincie:
Tag(s):