donderdag, 20. juli 2006 - 9:26

Waterschap waarschuwt voor botulisme en blauwalg

Regionaal

Door de aanhoudende warmte in combinatie met de lage waterstand, waarschuwt Waterschap Veluwe voor botulisme en blauwalg. Besmette wateren zijn nog niet nadrukkelijk aan te wijzen. Uit voorzorg waarschuwt het waterschap iedereen geen dode dieren in of bij het water aan te raken, zoals vissen of watervogels.

Wie dergelijke kadavers, of watervogels met verlammings-verschijnselen signaleert, wordt gevraagd het calamiteiten-nummer van Waterschap Veluwe te bellen: 055-5272272. Het waterschap haalt de dieren dan op voor controle en op vaststelling van de doodsoorzaak. Waar botulisme of blauwalg wordt aangetroffen, plaatst het waterschap waarschuwings-borden.

Wateren die niet als zwemwater zijn aangewezen, worden niet specifiek gecontroleerd. Het is uit voorzorg verstandig om intensief contact met deze wateren te vermijden.

Het waterschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daaronder vallen ook het signaleren en bestrijden van botulisme en blauwalg in de regio. Waterschap Veluwe verscherpt de controle in het hele beheersgebied. Met name wanneer de temperatuur langere tijd tot zomerse waarden stijgt, vergroot dat de kans op uitbraken.

Botulisme is een ziekte die onder watervogels veel slachtoffers maakt. De bacterie komt in zeven verschillende types voor. Het ziektebeeld kenmerkt zich door verlammingsverschijnselen bij de dieren. Botulisme komt in verschillende typen voor. Niet alle typen zijn gevaarlijk voor mensen. Omdat pas ná onderzoek duidelijk is om welk type botulisme het gaat, wordt burgers verzocht geen dode en zieke watervogels aan te raken.

Blauwalg is feitelijk een bacterie. In het sterk opgewarmde water vermenigvuldigt de alg zich snel. Uit de afstervende alg komt vervolgens een gifstof vrij. Deze kan bij mensen en dieren tot huid- en ingewandsirritatie leiden. Hoge concentraties kunnen ook leiden tot de dood van bijvoorbeeld (water)vogels en ratten.
Provincie:
Tag(s):