donderdag, 28. september 2006 - 10:29

Waterschapsactie voor veiligheid van schoolfietsers

Zeeland

Waterschap Zeeuwse Eilanden is deze week gestart met een fietsverlichtingscampagne om de aandacht te richten op de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: de fietsende scholieren. Het waterschap wil fietsers en vooral schoolgaande jongeren ertoe aanzetten hun fietsverlichting te gebruiken zodra dat nodig is. Dus als het donker of schemerig is of als het zicht slecht is.

De actie is ook bedoeld om de aandacht van alle weggebruikers te richten op het feit dat er veel fietsers gebruik maken van de waterschapswegen en dat zij daar rekening mee moeten houden.

Uit onderzoek is ook gebleken dat jongeren in de leeftijd 12-25 jaar minder dan gemiddeld hun fietsverlichting aanzetten. Bovendien blijken andere weggebruikers vaak geen rekening te houden dat er fietsers zonder verlichting kunnen rijden. Omdat er in Zeeland dit jaar weer veel jonge slachtoffers in het verkeer zijn gevallen, vindt Zeeuwse Eilanden het erg belangrijk om hier extra aandacht voor te vragen. Het waterschap heeft vijf schoolfietsroutes op Walcheren uitgezocht waar deze campagne van start gaat. Als de resultaten bevredigend zijn, dan zal het waterschap besluiten of de actie vaker en breder ingezet gaat worden. De gekozen routes worden druk bereden en er zijn veel verschillende soorten weggebruikers te vinden.

Deze week zijn op de routes 99 witte fietssymbolen aangebracht op ongeveer vijftig kilometer weg. 44 symbolen komen op fietspaden en 55 op de hoofdrijbanen. Het symbool stelt een fragment van de voorzijde van een fiets voor (stuur, stukje frame en half voorwiel). In eerste instantie zullen de sym-bolen natuurlijk vragen oproepen. Half oktober worden de fietssymbolen voorzien van een brandende koplamp. Deze lamp wordt aangebracht met felgele wegenverf waarbij de fietsers erop geattendeerd worden dat ze hun verlichting aan moeten zetten.

Na de herfstvakantie wordt iedere route één keer ‘overvallen’. In de donkere ochtenduren zal een ‘overvalteam’ fietsers met verlichting belonen met een ‘kanslichtkaart’. Met deze kaart kunnen ze meedingen naar leuke prijzen. Hiermee wordt goed gedrag gestimuleerd. Aansluitend zal de politie controles uitvoeren.

De prijzen worden gerealiseerd door het project ‘Tijd voor Gezonde Actie’; een samenwerking van Zeeuws Coördinatiepunt Fiets en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Zeeuwse Eilanden bekostigt het inzetten van de overvalteams en het plaatsen van de symbolen. De totale campag-ne kost € 18.000,-.

Het nieuwe Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid 2007-2010, dat op 11 oktober in de algemene vergadering wordt behandeld, legt onder andere de nadruk op het belang van de verkeersveiligheid van fietsende scholieren. Hierin wordt aangegeven dat het waterschap een goed en veilig wegennet wil hebben en daarvoor moet het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2010 met 20% dalen ten opzichte van het gemiddelde over 2001-2003.
Provincie:
Tag(s):