woensdag, 26. juli 2006 - 13:11

'We blijven alert op scheuren in de dijk'

Wilnis

Waternet is op 20 juli gestart met de jaarlijkse inspecties van de veendijken in haar verzorgingsgebied in Amsterdam en een groot gebied in de provincie Utrecht en Noord-Holland. Onder dit gebied valt ook de veendijk aan de Ringvaart in Wilnis waar in de nacht van maandag op dinsdag 26 augustus 2003 rond 02.00 uur een stuk veendijk van ongeveer 60 meter door het water werd weggeduwd.

Twee woonwijken, Veenzijde I en Veenzijde II kwamen door de dijkverschuiving onder een laag water van 30 cm te staan. In het getroffen gebied woonden toen zo'n 2000 mensen.

De dijkinspecties worden in de maanden juli tot en met september 2006 uitgevoerd door 12 teams van ieder 2 personen. Doel van de inspecties is de stabiliteit van de dijken in drogere periodes nauwlettend te volgen. De afdeling Beheer en Onderhoud van Waternet voert elk jaar, in opdracht van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), dijkinspecties uit.

Omdat de droogte ook een negatieve invloed kan hebben op de stabiliteit van de dijken, worden deze inspecties doorgaans gestart in de zomer; het moment waarop de eerste tekenen van relatieve droogte zich manifesteren. Vorige week bereikte het neerslagtekort de grens van 150 millimeter en mede daarom werd gestart met de dijkinspecties.

Het merendeel van de dijken wordt één keer per maand geïnspecteerd. Afhankelijk van de staat waarin de dijk verkeert, komen sommige dijken wekelijks aan bod. De inspecteurs doen metingen en letten daarbij op scheuren, verzakkingen, afkalving, mollen, kwelplekken, drassigheid en kale of droge plekken. Eventuele scheurtjes in de dijk worden gemarkeerd met paaltjes, zodat bij een volgende inspectie snel is te zien of het probleem zich heeft verergerd.

De inspecties worden uitgevoerd met een mobiele veldcomputer, waarin alle meetgegevens digitaal worden vastgelegd. De gegevens worden op een centrale plaats opgeslagen. Zo ontstaat een goed beeld van de dijkstabiliteit in het verzorggebied van AGV.

'Op dit moment zijn er 3 plekken in de veendijken die de bijzondere aandacht van de inspecteurs hebben omdat er krimpscheuren zijn gevonden met een diepte van ongeveer 30 cm’, zegt Jan Portengen projectleider bij Waternet. Op één van deze plekken zijn zelfs ook maatregelen nodig om de uitdroging een halt toe te roepen. Volgende week zullen de scheuren in het uitgedroogde deel van de veendijk met nieuwe veen worden gerepareerd. Hiermee moet de uitdroging worden stopgezet.

Ook de plek in de Wilnisse dijk, die in 2003 verschoof, is gecontroleerd. Ook al zijn er op de dijk normale krimpscheuren waarneembaar, zoals op de foto is te zien, volgens Portengen is de dijk prima in orde. ‘Omdat er na de dijkdoorbraak diverse maatregelen zijn genomen, waaronder het slaan van een damwand, zal er daar niet zo gauw meer iets gebeuren’, aldus Portengen.

Jan Portengen noemt de algehele toestand van de veendijken in het verzorgingsgebied op dit moment ‘goed’. ‘We blijven uiteraard altijd alert op scheuren in de dijk.’

Bewoners die zelf afwijkingen of scheuren waarnemen kunnen dit melden bij het informatienummer van Waternet, telefoon 0900 – 9394 (lokaal tarief).
Provincie:
Tag(s):