donderdag, 18. mei 2006 - 9:39

Website Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten

Renkum

De Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten Renkum heeft sinds kort een eigen site binnen de website van de gemeente Renkum: www@renkum.nl. Deze site is onder 'bestuur’ ondergebracht. Het doel is om als adviesraad van de gemeente goed te kunnen communiceren met medeburgers.

Mevrouw Hermine van den Berg, vice-voorzitter, geeft aan dat de adviesraad juist gevoed wil worden met signalen van de doelgroep in de gemeente Renkum. Daarmee kan de Raad nog specifieker adviezen geven over het integrale gemeente-lijk gehandicaptenbeleid. Bij de advisering op de Wet maat-schappelijke ondersteuning (Wmo) is deze adviesraad ook nadrukkelijk betrokken.

De interactieve toegankelijke site van de gehandicaptenraad kan hierbij extra ondersteunen. Wethouder D. Van Uitert van de gemeente Renkum ondersteunt het initiatief: ‘Het is een goede zaak dat de leden van de Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten zich bij hun adviserende taken laten voeden door inwoners. De website is daar een mooi middel voor!’
Provincie:
Tag(s):