dinsdag, 15. augustus 2006 - 8:46

Website Risico's inZicht

Regionaal

Sinds enkele weken is op de website van de provincie Zeeland informatie over het Zeeuwse uitvoeringsprogramma Externe veiligheid 'Risico's inZicht' opvraagbaar. Externe veiligheid houdt zich bezig met de veiligheid in de omgeving van een bedrijf of transportroute met gevaarlijke stoffen.

Na de vuurwerkramp in Enschede is het beleid aanzienlijk aangescherpt. Het rijk heeft twintig miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten en provincies om het aangescherpte beleid uit te voeren.

Het Zeeuwse programma 'Risico's inZicht' heeft een aantal projecten die geclusterd zijn rond een viertal thema's: Inventarisatie, Beleid en Communicatie, Uitvoering en Gezamelijke Projecten.

Via de website is ook de Helpdesk Externe Veiligheid bereikbaar. Deze biedt ondersteuning aan gemeenten die belast zijn met de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. De meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden zijn hier te vinden.

Op de website staan alle uitgaven van 'Risico's inZicht' , die de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen. Zo ook het communicatieplan 'Focus op Veiligheid' waarin de dertien Zeeuwse gemeenten, de provincie, de Veiligheisregio en het bedrijfsleven een gezamenlijke boodschap uit dragen naar de Zeeuwse bevolking. De burger wordt niet alleen geïnformeerd over veiligheidsrisico's en de maatregelen die de overheid neemt om de veiligheidsrisico's te beperken of te bestrijden. Ook wordt de burger gevraagd zijn eigen taken en verantwoordelijkheden te nemen.

Meer informatie vindt u op www.zeeland.nl/risicosinzicht
Provincie:
Tag(s):